Telefon
WhatsApp
İnstagram
rajibraj 31 Aralık 2023, 23:23

3B SAYISAL YAPI MODELİ | 3bsayisalyapimodeli.com.tr 'de üretim süreci

  1. Mimari Projelerin Sisteme Yüklenmesi: Bu ilk adımda, mimari projelerin elektronik ortama aktarılması ve ilgili sisteme yüklenmesi gerçekleştirilir. Bu süreç, projelerin dijitalleştirilmesi ,için sistemimize üye olup ilgili yapının istenen evraklarını sisteme yüklemelisiniz.

  2. Çizim Aşaması: İkinci aşamada, yüklenen mimari projelerin detaylı çizimleri yapılır. Bu aşama, projelerin daha ayrıntılı ve spesifik özelliklerini ortaya koymayı amaçlar. Detaylı çizimler, yapının her bir bölümünü, odaların düzenini, kapı ve pencere yerleşimlerini ve diğer yapısal öğeleri kapsar.

  3. TKGM Validasyon Kontrolleri: Üçüncü adımda, Türkiye Kamu Güvenliği Merkezi (TKGM) tarafından yapılan validasyon kontrolleri gerçekleştirilir. Bu kontroller, yüklenen ve çizilen projelerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak için yapılır. TKGM'nin bu kontrolleri, projelerin resmi ve hukuki gerekliliklere uygun olup olmadığını belirler.

  4. Sistem Üzerinden Verilerin İndirilmesi: Son aşamada, oluşturulan ve onaylanan veriler, sistemin bir parçası olarak kullanıcılar tarafından indirilir. Bu süreç, kullanıcıların projeleri üzerinde çalışmalarını, değişiklikleri uygulamalarını ve son haliyle projeleri incelemelerini sağlar.