Telefon
WhatsApp
İnstagram
rajibraj 31 Aralık 2023, 23:08

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayımlanan yeni yönerge,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayımlanan yeni yönerge, Türkiye genelinde 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak. Bu yönerge kapsamında, kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemleri için üç boyutlu sayısal yapı modelleri (3BSYM) kullanımı zorunlu hale gelecek. Bu modeller, City GML formatında hazırlanacak ve yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi süreçlerinde etkin bir rol oynayacak.

3bsayisalyapimodeli

Bu uygulamanın amacı, Türkiye genelindeki yapıların üç boyutlu ve detaylı bir şekilde haritalanmasını sağlamak. Her bir yapının 3BSYM'si, bina kat planları, kapı girişleri, pencereler, balkonlar ve bağımsız bölümleri kapsayacak şekilde hazırlanacak. Böylece, binaların her katının mülkiyet durumu daha net ve doğru bir şekilde belirlenecek.

 

Bu sürecin bir parçası olarak, harita mühendisleri tarafından hazırlanan 3B sayısal yapı modelleri, ilgili belediyelere elektronik ortamda sunulacak. Belediyeler, bu modellerin doğruluğunu, City GML dosyalarındaki barkodlar üzerinden kontrol edecekler. Bu yeni düzenleme, Ankara, Antalya, Gaziantep, Kayseri ilinde 04.09.2023 tarihinden itibaren başlamış olup, 01.01.2024 tarihinden itibaren Türkiye'nin tamamında uygulanacak.

 

Firmamız, bu yeni yönergeye uygun olarak kat irtifakı kurulumu için gerekli 3B sayısal yapı modellerinin hazırlanmasında hızlı ve etkin çözümler sunmaktadır. Bu hizmetler, müşterilerimizin TKGM'nin yeni yönergelerine uygun şekilde işlemlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak ve süreçleri kolaylaştıracaktır.