Telefon
WhatsApp
İnstagram

ÜRETİM SÜRECİ

 

 

Mimari Projelerin Sisteme Yüklenmesi

1. Mimari Projelerin, Yapı Aplikasyon Krokisinin ve MAKS Yapı Ruhsat Belgesinin Sisteme Yüklenmesi

Mimari projelerin elektronik ortama aktarılması ve sisteme yüklenmesi adımı.

Çizim Aşaması

2. Üretim Aşaması

Mimari projelerin detaylı çizimlerinin yapılması adımı.

TKGM Validasyon Kontrolleri

3. TKGM Validasyon Kontrolleri

TKGM (TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) tarafından gerçekleştirilen validasyon kontrolleri adımı.

Sistem Üzerinden Verilerin İndirilmesi

4. Sistem Üzerinden Verilerin İndirilmesi

Oluşturulan verilerin sistemin bir parçası olarak indirilmesi adımı.